Annuleringsbeleid

Met de volgende informatiepagina en met de bevestigingsmail na de bestelling voldoen wij aan onze wettelijke informatie- en instructieverplichtingen.

Wij informeren u hier over alle omstandigheden in verband met het sluiten van het contract en de uitvoering ervan.

1. informatie over de dienstverlener

Deze website is een aanbieding van:

Marcel Reidock, Inh.
Weinaromen Galerie
Schützenstraße 58
45657 Recklinghausen

Identificatienummer omzetbelasting volgens §27 a Umsatzsteuergesetz: DE321313547

Telefoon: +49 2361 9068141
Fax: +49 2361 9068142

E-mail: service@weinaromengalerie.de

2. informatie over het herroepingsrecht en instructies

Annuleringsvoorwaarden / Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (Marcel Reidock, Inh., Weinaromen Galerie, Schützenstraße 58, 45657 Recklinghausen, Telefax: +49 2361 9068142 en e-mail: service@weinaromengalerie.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het einde van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Tenzij anders bepaald, is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten op afstand voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan de volgende informatie in en stuur deze naar ons).

 • Aan Marcel Reidock, Inh., Weinaromen Galerie, Schützenstraße 58, 45657 Recklinghausen, Duitsland.
  Fax: +49 2361 9068142 / e-mail: service@weinaromengalerie.de
 • Ik/wij (*) herroepen de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam van de consument(en)
 • Adres van de consument(en)
 • Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

3. informatie over afzonderlijke bepalingen van het contract

 1. Algemene voorwaarden
  Onze huidige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.
 2. Kenmerken van de goederen en prijsopgaven worden direct bij de aangeboden goederen beschreven.
 3. Betalings-, leverings- en uitvoeringsvoorwaarden
  De betalings-, leverings- en servicevoorwaarden en de leveringsdatum zijn te vinden op de website.
 4. Technische stappen voor het sluiten van de overeenkomst/foutcorrectie
  Het contract tussen u en ons komt op de volgende manier tot stand:
  1. U voert de vereiste gegevens in het bestelmasker in.
  2. U kunt de bestelgegevens te allen tijde wijzigen totdat u de knop “Kopen” bevestigt.
  3. Als u op deze knop klikt, legt u ons een bindende verklaring af betreffende uw aanvraag om een overeenkomst (offerte) te sluiten. Tegelijkertijd aanvaardt u onze Algemene Voorwaarden, die u hier nogmaals kunt bekijken, en stemt u in met de noodzakelijke overdracht van uw gegevens in geval het contract wordt gesloten. U kunt de toestemming voor het privacybeleid op dit punt ook opnieuw bekijken voordat u het aanvaardt.
  4. De ontvangst van uw bestelling wordt u onmiddellijk na verzending van de bestelling bevestigd via het door u opgegeven e-mailadres. De automatisch per e-mail verstuurde orderbevestiging vormt geen aanvaarding van het contract.
  5. De overeenkomst wordt gesloten door
   1. de schriftelijke orderbevestiging door ons of
   2. wordt stilzwijgend gesloten bij het begin van de uitvoering van het contract.
 5. De contractuele taal is Duits.
 6. Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens per e-mail. Uw bestelgegevens zijn niet langer toegankelijk via internet.
 7. Informatie over het bestaan van het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken, een klantenservice, klantenservice en garanties staan in de AV of in de online shop.

4. de bepalingen van het contract toegankelijk maken

U kunt onze AV te allen tijde raadplegen onderaan de footer van onze website.